Na stronie publikowane są wolne lokale użytkowe ogłaszane w drodze licytacji stawki czynszowej lub przetargu ofertowego ( na przemian). Ogłoszenie podaje termin do złożenia kompletu dokumentów i datę rozstrzygnięcia licytacji lub przetargu.

Informacje dla oferentów:

Regulamin Prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych.

Regulamin or_183_2016_zal.

Przystępujący do licytacji stawki czynszowej są zobowiązani:

– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu).

– złożyć oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie.

Oświadczenie or_183_2016_zal.

– wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Miasta (pokój 102) lub na konto depozytowe:

Konto depozytowe UM Chorzów dla wpłaty wadium do licytacji stawki czynszowej i przetargu ofertowego
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671.
 
Oświadczenie i potwierdzenie wpłaty wadium złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie w pok. 120 Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów.
 
Przystępujący do przetargu ofertowego są zobowiązani:

– zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku (po wcześniejszym umówieniu terminu).

– złożyć oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie.

Oświadczenie or_183_2016_zal.

– wpłacić wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Miasta (pokój 102) lub na konto depozytowe:

Konto depozytowe UM Chorzów dla wpłaty wadium do licytacji stawki czynszowej i przetargu ofertowego
Urząd Miasta Chorzów Miasto na Prawach Powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Nr rachunku: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671
 
W przypadku udziału w przetargu ofertowym potencjalny najemca składa wypełniony i podpisy formularz ofertowy
Formularz Ofertowy or_183_2016_zal
 
Formularz ofertowy, oświadczenie i potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej adresem lokalu którego oferta dotyczy, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, pok. 120 Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów.

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca osobnych koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu.

Po rozstrzygnięciu licytacji lub przetargu sporządzana jest umowa najmu.

umowa najmu wzór or_183_2016_zal

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem wolnego lokalu użytkowego udzieli Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pokój nr 120, tel. (32) 416-5000 wew.  9119 lub 695561274.

Informacje dla osób wykonujących remont w lokalu użytkowym pozyskanym z zasobów zarządzanych przez Gminę Chorzów:

Informacja dla osób wykonujących remont w LU

Konto depozytowe ZK PGM  dla wpłaty kaucji zabezpieczającej dla umowy najmu lokalu użytkowego.

Zakład Komunalny PGM 41-500 Chorzów,  ul. Bałtycka 8.

Nr Rachunku: 26 1050 1214 1000 0010 0000 0867

Godziny urzędowania BOM, poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 15:00   czwartek 7:00 – 17:00  piątek 7:00-13:00

 BOM „Chorzów Stary” ul. Kasprowicza 11 tel. 32 241-29-19
BOM „Chorzów II” ul. 3 Maja 28 tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10
BOM „Śródmieście” ul. Styczyńskiego 2 tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22
BOM „Różanka” ul. Chopina 11a tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13
BOM „Ruch” ul. Zawiszy Czarnego 3 tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04
BOM „Hajduki” ul. Jubileuszowa 8 tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27