Często zadawane pytania...

W jaki sposób można wynająć lokal użytkowy z zasobów miasta Chorzów.

Lokale użytkowe do wynajęcia są ogłaszane w przetargu ofertowym lub licytacji stawki czynszowej, każda licytacja lub przetarg jest ogłaszana i posiada wyznaczoną datę rozstrzygnięcia, należy zgodnie z treścią ogłoszenia dopełnić warunków przystąpienia do licytacji lub przetargu.

Zasady wynajęcia lokalu użytkowego w Chorzowie regulują przepisy: Zarządzenie

Licytacja stawki czynszowej a przetarg ofertowy – różnice.

W trybie licytacji stawki czynszowej potencjalni najemcy licytują stawkę czynszu za 1 m kwadratowy lokalu użytkowego. Licytację wygrywa oferent, który zgłosi najwyższa stawkę czynszu w licytacji.

W przypadku przetargu ofertowego należy złożyć zamknięta kopertę zawierająca ofertę stawki czynszowej i ilość miesięcy zwolnienia z czynszu (jeśli w ogłoszeniu jest taka możliwość), otwarcie ofert następuje komisyjnie. Przetarg wygrywa najemca, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

Wadium, kaucje i inne opłaty, informacje.

Proponowane stawki czynszu do licytacji i przetargu są podane w wartościach netto. Wadium wpłacone przed licytacją lub przetargiem zostaje – w przypadku wygrania licytacji/przetargu – przekazane na poczet kaucji zabezpieczającej do zarządcy budynku – ZK PGM. Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone zgodnie z dyspozycją (na konto ). Kaucja zabezpieczająca (w wysokości dwumiesięcznego czynszu za lokal użytkowy, brutto) stanowi zabezpieczenie terminowych regulacji przyszłych opłat czynszowych,  po rozwiązaniu umowy najmu kaucja jest zwracana najemcy.

Lokale użytkowe są objęte stosownym podatkiem od nieruchomości, informacje na temat wysokości tych opłat udziela Wydział Podatków i opłat Lokalnych UM Chorzów tel. 32 416-5000 wew. 201

Porównaj lokale

No properties found.
Porównaj

Nowe lokale